Sporing kan være en krevende øvelse. Det handler ikke bare om selve sporstempelet! Gaupe kan være vanskelig å skille fra ulv, og det som ser ut som ett dyr kan være ett, to eller tre. Foto: Torgeir W. Skancke. (Bildet er tatt under kontrollerte forhold, på Langedrag naturpark.)

28 tips for bedre sporing av ulv, gaupe, jerv og bjørn

”Ulv, ulv” er ikke alltid ulv. Og ei fjær blir lett til 10 høns på ryktebørsen. Var det virkelig spor av ulv eller gaupe som ble funnet i marka? Vi gir deg 28 tips for bedre sporing.
Fredag, 24. januar 2020 - 12:55

Spor og sportegn er et utømmelig tema. Selv erfarne sporere kan sjelden si de er ferdig utlært i «faget». En stor del innsendte meldinger om spor etter rovvilt til SNO er feilmeldinger. Så hvordan bli bedre til å bestemme art og antall?

– Løft blikket, sier seniorrådgiver Jan Huseklepp Wilberg i Statens naturoppsyn (SNO).

(Her kan du laste ned Skandobs for iOS/iPhone)

(Her kan du laste ned Skandobs for Android)


Slik melder du inn:


Sju tips om GAUPA


Sju tips om ULVEN


Sju tips om BJØRNEN


Sju tips om JERVENKjære leser!

For å lese flere saker må du være innlogget som medlem av Norges Jeger- og Fiskerforbund.

På forsiden nå