90 dagers fengsel for elgjeger som skjøt ulv

En jeger er i Eidsivating lagmannsrett dømt til 90 dagers ubetinget fengsel og tap av jaktretten i fem år for å ha skutt en ulv to dager før lisensjakten åpnet.
12. desember 2019

I Sør-Gudbrandsdal tingrett ble mannen dømt til 75 dagers fengsel. Jegeren, som var på elgjakt på Øyerfjellet ved Snultra i Oppland, må også betale sakskostnader på 5.000 kroner, skriver  Gudbrandsdølen Dagningen.

– Det er utvilsomt at tiltalte ved å skyte mot ulven for å ta livet av den, forsto at han forsøkte å minske ulvebestanden, heter det i dommen.

Det vurderes ikke som særlig formildende at ulven ikke døde av skuddet, siden mannen hadde som formål å ta livet av dyret. Derimot er det formildende at mannen innrømmet hva som hadde skjedd, mener lagmannsretten.

Mannen satt på post under elgjakten og fikk beskjed over jaktradioen om at en ulv var på vei mot ham. Jegeren skadeskjøt ulven på 50 meters hold. Det er uvisst om ulven kom levende fra hendelsen.

Emneord: 

Siste fra Jakt

Viten:

Når hjelper det å freda ryper?

Me trur at spørsmålet ikkje er om, men når jakt har betydning. Me vil her fortelja om trua vår, men er ikkje visse på at tru treng vera sanning.

Rakkelhaner kan få levedyktige avkom

Trodde du rakkelhanen ikke kunne formere seg? Tro om igjen. Genetiske analyser hos Norsk institutt for naturforvaltning (NINA) viser nå at denne krysningen mellom orrfugl og storfugl kan være fruktbar og få levedyktig avkom ute i det fri.

Tester ut villsvinfeller

Norske myndigheter ønsker færrest mulig villsvin på et minst mulig område i Norge. Nå tas egne villsvinfeller i bruk som et ledd i å begrense spredningen.

På forsiden nå