Rovvilt­nemnder opprett­holder vedtak om å felle tre ulve­flokker

Rovviltnemndene i Hedmark og i Oslo, Akershus og Østfold avviser klagene på vedtaket om å felle alle ulvene i tre flokker innenfor ulvesonen.
15. oktober 2019

– Det var konsensus om at det ikke er kommet inn ny informasjon i de klagene som er levert, og dermed ble vedtakene stående, sier Arnfinn Nergård, leder i Rovviltnemnda i Hedmark, til  Nationen , etter at de to rovviltnemndene møttes på Hamar mandag.

I september ble det vedtatt at flokkene Letjenna, Mangen og Rømskog innenfor ulvesonen, og tolv dyr i de delene av Hedmark og Akershus som ligger utenfor ulvesonen, skal skytes under jakten til vinteren. En rekke organisasjoner leverte inn klager på vedtakene.

Begge vedtakene under mandagens møte ble vedtatt med sju mot to stemmer.

Saken går nå videre til Klima- og miljødepartementet som skal komme med en endelig avgjørelse på hvor mange ulver som skal felles.

Emneord: 

Siste fra Jakt

Viten:

Når hjelper det å freda ryper?

Me trur at spørsmålet ikkje er om, men når jakt har betydning. Me vil her fortelja om trua vår, men er ikkje visse på at tru treng vera sanning.

Rakkelhaner kan få levedyktige avkom

Trodde du rakkelhanen ikke kunne formere seg? Tro om igjen. Genetiske analyser hos Norsk institutt for naturforvaltning (NINA) viser nå at denne krysningen mellom orrfugl og storfugl kan være fruktbar og få levedyktig avkom ute i det fri.

Tester ut villsvinfeller

Norske myndigheter ønsker færrest mulig villsvin på et minst mulig område i Norge. Nå tas egne villsvinfeller i bruk som et ledd i å begrense spredningen.

På forsiden nå