Forskere har for første gang oppdaget finske bjørner i Sverige

Forskere har for første gang dokumentert at det finnes bjørner fra den finske bjørnebestanden også i Sverige. Det kommer fram i en ny studie.
13. april 2019

Prosjektet er et internasjonalt samarbeid og hovedmålet var å studere genetisk utveksling mellom den skandinaviske bjørnebestanden og nabobestanden i Finland.

Bestanden i Finland vokser raskt, men tidligere studier har i liten grad dokumentert innslag av bestandens gener i Skandinavia. Unntaket har vært Pasvikområdet i Finnmark, der bjørnene er nært tilknyttet bestanden i Nord-Finland.

I den nye studien kunne forskerne for første gang dokumentere bjørner med østlig opphav (Finland) også i Sverige, nærmere bestemt i Nord-Sverige. 

I tillegg hadde enkelte bjørner både østlige og vestlige gener i sitt DNA, som tilsier at hanner og binner med ulikt genetisk opphav har paret seg og fått avkom.

DNA-data for 924 hannbjørner ble undersøkt i studien.

– Dette tyder på at bjørnebestandene i Nord-Europa ikke er genetisk isolert, som antydet i tidligere studier. Derimot ser vi at det er god flyt av gener mellom Nord-Sverige og Nord-Finland, sier Alexander Kopatz, genetiker og bjørneforsker ved Norsk institutt for naturforskning. 

De to tidligere isolerte bjørnebestandene er altså nå i ferd med å vokse sammen.

Emneord: 

Siste fra Jakt

Portrettet:

Stålmannen Hans Kristian Wear

Dette portrettet handler ikke om alternativ ammunisjon, men om egenskaper. Det finnes folk som er lagd av spesielle materialer.

– Store mørketall om viltpåkjørsler

Nesten 12 000 elg, hjort og rådyr ble registrert påkjørt av motorkjøretøy i fjor, ifølge Norsk institutt for naturforskning. Men mørketallene er store, spesielt på rådyr, sier ettersøksveteran Rune Borgersen.
Bukkejakt:

Våryr i Hampshire

Titusener av fotballsupportere tar i et normalår en langweekend i England for å se favorittlaget i Premier League. Andre tar turen over Nordsjøen for å kikke etter råbukk …

På forsiden nå