Antall hannbjørner har gått ned, mens antall hunnbjørner har sunket. Foto: guenterguni/iStockphoto

Flere bjørner i Norge

Etter mange år med nedgang ble det i fjor registrert 10 prosent flere bjørner i Norge sammenlignet med året før. Størst økning er det i antall hunnbjørner.
03. april 2019

I fjor ble det registrert til sammen 138 ulike brunbjørner i landet i den tiende nasjonale innsamling av bjørneprøver. Det var 63 hunnbjørner og 75 hannbjørner, viser en rapport fra NIBIO Svanhovd og Rovdata

Det gir en oppgang på 13 individer siden 2017.

– Mens andelen hannbjørner har gått jevnt nedover siden starten av den landsomfattende overvåkingen i 2009, ser vi at andelen hunnbjørner har økt jevnt i samme periode, og det nærmer seg nå en jevn kjønnsfordeling. Økningen i antall registrerte hunnbjørner har skjedd i grenseområdene mot våre naboland. Hunnbjørner er viktig for reproduksjon og vekst i bestanden over tid, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Den norske bjørnebestanden er konsentrert i grenseområdene mot Sverige, Finland og Russland, og det ble påvist flest bjørner i Finnmark (49), Hedmark (44) og Trøndelag (32).

Beregningene fra Rovdata viser at det ble født åtte bjørnekull i landet i 2018. Det er under det nasjonale bestandsmålet på 13 årlige kull. Det er likevel ett kull mer enn i 2017.

Emneord: 

Siste fra Jakt

Påvirker jakt bjørnebinnas strategi?

Bjørnungene blir hos binna et år lenger enn tidligere. Professor Andreas Zedrosser betegner tendensen som en overlevelsesstrategi.

18 ulver DNA-registrert så langt i sommer

Av de 18 ulvene som er registrert på DNA så langt i sommer, antas ti av dem å være på vandring, ifølge Rovdata.

20 ulver felt siste jaktår

Totalt ble 20 ulver rapportert skutt eller drept i jaktåret 2019-2020, noe som er seks færre enn forrige jaktår. Felling av andre rovdyr økte noe.

På forsiden nå