Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) utvider fellingsperioden utenfor ulvesonen om våren for å få en lengre periode med lisensfelling på sporsnø. Illustrasjonsfoto: kjekol/iStockphoto

Ulvejakta flyttes

Lisensfellingsperioden utenfor ulvesonen endres nå fra å vare fra oktober til og med mars til å vare fra desember til og med mai.
18. mars 2019

Endringen trer i kraft straks, slik at den nye perioden for lisensfelling vil gjelde også for våren 2019.

– Vi utvider fellingsperioden om våren for å få en lengre periode med lisensfelling på sporsnø. Dette gjør vi for å redusere muligheten for ulv utenfor ulvesonen når sau slippes på beite, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en  pressemelding mandag.

– Samtidig ser vi at genetisk viktige ulver fra Finland og Russland oftest dukker opp om høsten. Den skandinaviske ulvestammen har høy grad av innavl. Ved å utsette starten for lisensfellingen til nærmere jul, reduserer vi risikoen for å felle genetisk viktig ulv, sier han.

Lisensfellingsperioden endres fra 1. oktober til og med 31. mars til å være fra 1. desember til og med 31. mai.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) fremholder at endringen skal gjøre det lettere å ta ut ulv i forkant av beitesesongen.

Utenfor ulvesonen vil det i hovedsak være lisensfelling rettet mot streifdyr. Der en lisensfelling utenfor ulvesonen kan berøre årsvalper, bør ikke lisensfellingen starte før 1. januar, ifølge departementet.

Lisensfellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen er fra 1. januar til og med 15. februar. Denne perioden endres ikke.

Emneord: 

Siste fra Jakt

– Rypas rødlistestatus bør endres

– Lirypas status som «nær truet» må vurderes på ny, ut fra den bestandssituasjonen som nå er avdekket. Det sier NJFFs viltkonsulent Webjørn Svendsen, etter av en fersk NINA-rapport viser klar vekst i bestanden.

Godt rypeår i Sør- og Midt-Norge

Årets rypejakt er over for de fleste. Hva ble status? Og hvordan stemte takseringsestimatene?

Tre ulveflokker sporet i Norge så langt i vinter

Overvåkingssesongen på ulv er i gang. Hittil i vinter er det sporet tre ulveflokker på snø i Norge.

På forsiden nå