Finnmarking­ene vil ikke dele

En fersk meningsmåling viser at finnmarkingene helst ikke vil dele på godene med sine nye samboere fra Troms.
27. mars 2019

Finnmarkingene er anerkjent som rettighetshavere i sitt eget fylke, og har satt begrensninger for folk som kommer utenfra, både når det gjelder jakt og fiske. Men selv om Troms og Finnmark nå blir ett fylke, får ikke alle like rettigheter.

I en meningsmåling InFact har gjort for NRK, Nordlys og iFinnmark, svarer 66 prosent av finnmarkingene som er blitt spurt, nei til at naboene i Troms skal få jakte og fiske på likt grunnlag som dem.

Et flertall (55 prosent) av dem som er blitt spurt i Troms, svarer derimot at de bør få like rettigheter, slik som finnmarkinger har etter Finnmarksloven.

– Vår mening er helt klar, utmarksressursene skal være like tilgjengelig for oss i Troms, som for dem som bodde i gamle Finnmark, sier Svein Edgar Pedersen, leder i NJFF Troms til NRK.

Ikke overrasket
Styreleder i Finnmarkseiendommen (FeFo), Bente Haug, sier til NRK at det i realiteten ikke er mulig å gi fra seg rettigheter som er vedtatt gjennom Finnmarksloven.

– Bostedskravet er eksklusivt. FeFo forvalter 95 prosent av fylket, og man styrer dette etter lov vedtatt av Stortinget.

Geir Thrane i Finnmark JFF er ikke overrasket over at flere vil ha tilgang på fisk og vilt fra Finnmark.

– Jeg kan godt skjønne at folk utenfra vil komme hit for å jakte og fiske, fordi vi er litt privilegerte med de mulighetene vi har.

 

Siste fra Jakt

Skrantesjuke:

For få hjort og elg skutt i Nordfjellaregionen

Det ble felt flere elg og hjort i Nordfjellaregionen i 2019 enn i 2018, men ikke nok sammenlignet med planen for å nå myndighetenes mål om å halvere bestandene innen utgangen av 2020. Nå er rådet fra forskerne å øke avskytingen under årets jakt.

Flere bjørner, men færre binner i norske skoger

I fjor ble det registrert 148 brunbjørner i Norge, en økning på sju prosent fra året før. Det er det høyeste antall bjørner registrert i landet siden 2013.

Hver sjuende jeger er kvinne

– Dette er gledelig lesing og viser at vår langsiktige satsing på å få flere kvinner ut på jakt virker, sier organisasjonskonsulent i NJFF, Silje Klæbo. Nye tall fra SSB viser nemlig at antallet kvinnelige jegere i Norge øker jevnt og trutt.

På forsiden nå