I løpet av 2018 ble det påvist 58 nye jervekull i Norge, noe som er godt over det nasjonale bestandsmålet på 39 ynglinger i året. Illustrasjonsfoto (k): AYImages/iStockphoto

58 jerv felt under lisensjakta

Det ble tatt 18 flere jerv under lisensjakta i årets sesong enn i fjor. Jakta er nå avsluttet, men det kan bli åpnet for å felle flere dyr.
21. februar 2019

Til sammen ble det felt 58 jerv av en kvote på 107, melder  Miljødirektoratet. Det ble tatt jerv i fem av de åtte rovviltregionene.

– Det er felt spesielt mange dyr utenfor jervesonen i Hedmark, og i nordlige deler av Trøndelag, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Selv om lisensjakta er over, kan direktoratet åpne for skadefelling av dyr. Det vil i så fall bli gjort av jegere fra Statens naturoppsyn (SNO).

Det kan blant annet bli åpnet for å grave fram jervehi og avlive hele valpekull. 

– Slike tiltak settes i verk for å forhindre skader på husdyr og tamrein. Vurderingen av hvor det eventuelt er nødvendig med slike uttak tas fortløpende utover våren, blant annet basert på skadehistorikk og råd fra rovviltnemndene. Nemndenes skille mellom forvaltningsområder for jerv og beiteprioriterte områder blir lagt til grunn, sier Hambro.

Metoden er omstridt. Naturvernforbundet har stemplet hiuttak som «barbarisk».

I løpet av 2018 ble det påvist 58 nye jervekull i Norge, noe som er godt over det nasjonale bestandsmålet på 39 ynglinger i året.

Emneord: 

Siste fra Jakt

– Rypas rødlistestatus bør endres

– Lirypas status som «nær truet» må vurderes på ny, ut fra den bestandssituasjonen som nå er avdekket. Det sier NJFFs viltkonsulent Webjørn Svendsen, etter av en fersk NINA-rapport viser klar vekst i bestanden.

Godt rypeår i Sør- og Midt-Norge

Årets rypejakt er over for de fleste. Hva ble status? Og hvordan stemte takseringsestimatene?

Tre ulveflokker sporet i Norge så langt i vinter

Overvåkingssesongen på ulv er i gang. Hittil i vinter er det sporet tre ulveflokker på snø i Norge.

På forsiden nå