Oppo­si­sjonen etterlyser ulvesvar fra Solberg

For fem uker siden sendte Ap og Sp et brev til statsministeren med flere konkrete spørsmål om regjeringens rovdyrpolitikk. Brevet er fortsatt ikke besvart.
22. januar 2019

Brevet fra Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre ble sendt 17. desember. Siden har det vært juleferie, og etter 2. januar har statsminister Erna Solberg (H) sittet i regjeringsforhandlinger og vært på reise til India.

Det er imidlertid ingen unnskyldning for ikke å svare på Stortingets spørsmål, mener Arnstad.

– Det er forstemmende at vi ikke får svar i det hele tatt. Det er ingen etablerte regler for dette, men det er alminnelig folkeskikk å bruke litt mindre enn fire uker, sier hun til NTB. 

– Dette handler om regjeringens oppfølging av vedtak i Stortinget.

– Enkeltvedtak
Klima- og miljødepartementet overprøvde 17. desember rovviltnemndenes forslag om uttak av ulveflokkene Mangen i Akershus og Hedmark og Hobøl i Østfold, men åpnet for å felle Slettåsflokken i Trysil. Alle tre flokkene var innenfor ulvesonen.

Arnstad viser til at dette var et enkeltvedtak og etterlyser en mer helhetlig begrunnelse av vedtaket i lys av Stortingets innstillinger og vedtak i rovdyrpolitikken. Hun stusser også over signalene fra folk i regjeringspartiene som sier de ønsker en lovendring i saken. 

– Jeg skjønner ikke helt hvilken type lovendring de ber om. Statsministeren må gi oss et svar på det, sier Arnstad.

Fra Statsministerens kontor er den korte beskjeden at brevet nå ligger hos Klima- og miljødepartementet.

– Vi har mottatt brevet, og henvendelsen er fortsatt til vurdering. På nåværende tidspunkt kan vi ikke være mer konkret vedrørende oppfølgingen av henvendelsen, sier statssekretær Atle Hamar (V) til NTB.

Tre spørsmål 
I brevet ber de to største opposisjonspartiene Solberg om å komme til Stortinget og redegjøre for vedtaket, som er omstridt også internt i regjeringen. Ap og Sp vil ha svar på følgende tre spørsmål: 

* Hva er årsaken til at regjeringen ikke forholder seg til Stortingets vedtatte bestandsmål på fire-seks ynglinger?

* Hva er årsaken til at regjeringen ikke anerkjenner rovviltnemndenes faglige oppgaver og myndighet? 

* Er regjeringen av den oppfatning at det trengs en lovendring for å kunne oppfylle de vedtak Stortinget har gjort om bestandsmål og uttak av ulv?

Siste fra Jakt

Viten:

Når hjelper det å freda ryper?

Me trur at spørsmålet ikkje er om, men når jakt har betydning. Me vil her fortelja om trua vår, men er ikkje visse på at tru treng vera sanning.

Rakkelhaner kan få levedyktige avkom

Trodde du rakkelhanen ikke kunne formere seg? Tro om igjen. Genetiske analyser hos Norsk institutt for naturforvaltning (NINA) viser nå at denne krysningen mellom orrfugl og storfugl kan være fruktbar og få levedyktig avkom ute i det fri.

Tester ut villsvinfeller

Norske myndigheter ønsker færrest mulig villsvin på et minst mulig område i Norge. Nå tas egne villsvinfeller i bruk som et ledd i å begrense spredningen.

På forsiden nå