Elvestuen vil gjennomgå ekstra ulvekvote

Miljøverndepartementet er usikker på om rovviltnemnder har myndighet til å utvide jaktkvoten på ulv utenfor ulvesonene, men har ikke tenkt å stoppe jakta.
31. januar 2019

Rovviltnemndene i Hedmark (region 5) og i Oslo, Akershus og Østfold (region 4) viser til at det i vedtaket om utvidet kvote for lisensjakt utenfor ulvesonen, er tilkommet nye opplysninger som gjør at nemnda har myndighet til å utvide kvoten med fire ulver.

– Departementet vil nå vurdere om vedtaket som er fattet av rovviltnemndene i region 4 og 5 oppfyller gjeldende vilkår for slike vedtak. Dette vil vi gjøre så raskt som mulig. For å få en reell klagebehandling er det viktig å få inn eventuelle klager raskt, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en  pressemelding.

Departementet skriver videre at det ikke er aktuelt å stoppe jakta i Akershus og Hedmark utenfor sonen, mens klager på vedtaket om utvidet kvote blir behandlet, skriver  Nationen.

Ifølge avisen har flere naturvernorganisasjoner, blant dem WWF, Naturvernforbundet, NOAH og Rovviltets Røst, varslet at de vil sende inn klage.

Organisasjonene frykter at fire ulver allerede er skutt før Miljødepartementet har behandlet klager på vedtaket om utvidet jaktkvote.

Klima- og miljødepartementet opplyser til NTB at så langt har de tatt imot en klage fra WWF.

– Vi ønsker å gjøre vurderingen så raskt som mulig. Det er vanskelig å være mer presis på hvor lang tid vi vil bruke på vurderingen, sier departementets statssekretær Atle Hamar.

Emneord: 

Siste fra Jakt

– Rypas rødlistestatus bør endres

– Lirypas status som «nær truet» må vurderes på ny, ut fra den bestandssituasjonen som nå er avdekket. Det sier NJFFs viltkonsulent Webjørn Svendsen, etter av en fersk NINA-rapport viser klar vekst i bestanden.

Godt rypeår i Sør- og Midt-Norge

Årets rypejakt er over for de fleste. Hva ble status? Og hvordan stemte takseringsestimatene?

Tre ulveflokker sporet i Norge så langt i vinter

Overvåkingssesongen på ulv er i gang. Hittil i vinter er det sporet tre ulveflokker på snø i Norge.

På forsiden nå