Miljødepartementet har fastsatt årets kvote til 55 dyr når årets jaktsesong på gaupe starter fredag. Gaupebestanden ligger i dag under bestandsmålet. Foto: kjekol/iStockphoto

55 gauper kan felles under årets jakt

Miljødepartementet har fastsatt årets kvote til 55 dyr når årets jaktsesong på gaupe starter fredag. Gaupebestanden ligger i dag under bestandsmålet.
31. januar 2019

– Jeg har nå behandlet ferdig klager på vedtak om gaupejakt i tre regioner. Jeg har besluttet å ikke gjøre endringer i de kvoter som er satt. De fellingskvoter som nå er vedtatt vil sannsynligvis bidra til øke den norske gaupebestanden slik at vi kommer nærmere bestandsmålet, sier miljøminister Ola Elvestuen (V) i en  pressemelding.

I fjor ble det felt flere enn kvoten som var satt opp, da det ble felt seks gauper i kvotefrie områder, skriver  Nationen.

Bestandsmålet for gaupe er på 65 familier fordelt over hele landet, bortsett fra i region 1. I fjor ble bestanden målt til 340 dyr fordelt på 57,5 familier. Dette var før kvotejakta i fjor. Det ble felt 44 dyr under fjorårets kvotejakt.

Ifølge Rovdata er det i årene 2016–2018 registrert henholdsvis 52, 55,5 og 57,5 familiegrupper. Selv om gaupebestanden viser en økning de senere årene, er bestanden fremdeles under Stortingets bestandsmål. Prognosene for antall familiegrupper av gaupe i år, viser en økning fra 57,5 til 62 familiegrupper.

– Selv om vi er under bestandsmålet for gaupe nasjonalt, åpnes det for kvotejakt i noen regioner. De kvoter som er satt, tar hensyn til at vi ligger under det nasjonale bestandsmålet for gaupe. Det totale antall gauper som kan felles er 55 gauper, herav 18 hunndyr, sier Elvestuen.

Det er ikke åpnet for gaupejakt i region 4 (Oslo/Akershus/Østfold), region 5 (Hedmark), region 7 (Nordland) og region 8 (Troms/Finnmark). Det er vedtatt kvotefri jakt i region 1 (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder).

Emneord: 

Siste fra Jakt

Viten:

Når hjelper det å freda ryper?

Me trur at spørsmålet ikkje er om, men når jakt har betydning. Me vil her fortelja om trua vår, men er ikkje visse på at tru treng vera sanning.

Rakkelhaner kan få levedyktige avkom

Trodde du rakkelhanen ikke kunne formere seg? Tro om igjen. Genetiske analyser hos Norsk institutt for naturforvaltning (NINA) viser nå at denne krysningen mellom orrfugl og storfugl kan være fruktbar og få levedyktig avkom ute i det fri.

Tester ut villsvinfeller

Norske myndigheter ønsker færrest mulig villsvin på et minst mulig område i Norge. Nå tas egne villsvinfeller i bruk som et ledd i å begrense spredningen.

På forsiden nå