Nesten 700 jerver registrert i Skandinavia i vinter

DNA-analyser gjort av Rovdata viser at det var minst 699 jerver i Skandinavia i vinter. Det er en oppgang på 38 individer sammenlignet med året før.
05. desember 2018

Rovdata har samlet inn hår, avføring og urin gjennom vinteren fra 2017 til 2018 for å gjøre analysene. 

Av de 699 er 291 jerver identifisert i Norge. Det er 22 færre individer enn året før. 

I Sverige er det blitt registrert 439 jerver i samme periode, som er en oppgang på 57 fra fjoråret. 31 av jervene ble registrert både i Norge og Sverige, som forklarer at antallet til sammen ble 699. 

Ved DNA-registrering får man bare et minimumstall for bestandsstørrelse, men Rovdata skriver at de antar at en stadig større andel av bestanden fanges opp ved bruk av denne metoden. 

– I Norge vurderes andelen å være høy. Vi har god dekningsgrad i innsamlingen, et stort antall analyserte prøver, og en høy andel tidligere kjente individer blant døde voksne jerver, forklarer genetiker Øystein Flagstad i Rovdata. 

I tillegg til DNA-analysene brukes hitelling som et verktøy for å måle bestanden. Hitelling i den gjeldende perioden påviste 57 jervekull, noe som tilsvarer en bestand på 307 voksne individer.

Emneord: 

Siste fra Jakt

– Rypas rødlistestatus bør endres

– Lirypas status som «nær truet» må vurderes på ny, ut fra den bestandssituasjonen som nå er avdekket. Det sier NJFFs viltkonsulent Webjørn Svendsen, etter av en fersk NINA-rapport viser klar vekst i bestanden.

Godt rypeår i Sør- og Midt-Norge

Årets rypejakt er over for de fleste. Hva ble status? Og hvordan stemte takseringsestimatene?

Tre ulveflokker sporet i Norge så langt i vinter

Overvåkingssesongen på ulv er i gang. Hittil i vinter er det sporet tre ulveflokker på snø i Norge.

På forsiden nå