Stabil svensk bjørne­bestand

På landsbasis er den svenske bjørnebestanden stabil, og teller i dag ca. 2900 bjørner.
Onsdag, 21. november 2018 - 13:23

Dette er 100 flere enn i 2013, da den forrige nasjonale populasjonsberegningen ble gjort, sier Jens Andersson hos Naturvårdsverket til bladet «Jakt & Jägare».

Dette er imidlertid dobbelt så mange bjørner som de 1400 individene man mener man bør ha for å opprettholde en levedyktig bjørnebestand.

I 2017 ble det felt snaut 300 bjørner, tilsvarende ca. 10 prosent av bestanden. I år var det gitt anledning til å felle 284 dyr, 68 flere enn i fjor.

Emneord: 

På forsiden nå