Når bestandsmålet for ulv er nådd, mener Norges Jeger- og Fiskerforbund at regjeringen må bruke skjønn og åpne for liensfelling også i ulvesonen. Illustrasjonsfoto: Kjekol/iStockphoto

Norges Jeger- og Fisker­forbund vil ha lisens­felling i ulvesonen

NJFF ber regjeringen bruke skjønn og åpne for lisensfelling av ulv i ulvesonen.
Mandag, 19. november 2018 - 10:47

«Når det vedtatte bestandsmålet er nådd og forpliktelsene og vilkårene for felling er oppfylt, må det åpnes for lisensfelling også innenfor ulvesonen», skriver forbundet i en  pressemelding sendt ut i forbindelse med at det ble holdt landsmøte i helgen.

NJFF skriver at rovviltnemndene i ulvesonen i juni fattet vedtak om lisensfelling av tre flokker i ulvesonen. Det er Klima- og miljødepartementet som har siste ord i saken og forbundet «forutsetter at (…) statsråd Ola Elvestuen bruker det handlingsrommet lovverket gir for å fatte vedtak om lisensfelling innenfor ulvesonen». 

Sist vinter gjennomførte jegere lisensfelling av to ulveflokker i Hedmark. Dette var første gang lisensfelling ble brukt til å ta ut hele ulveflokker. Erfaringene fra planlegging og gjennomføring av lisensfellingen er samlet i en egen rapport. Rapporten konkluderer med at dette ble gjennomført på en god måte i alle ledd.

Forbundets fylkeslag i Akershus, Østfold og Hedmark «har lagt ned en stor arbeidsinnsats» etter vedtaket i rovviltnemndene «for å etablere en velfungerende organisering av kommende lisensfelling», heter det videre i søndagens pressemelding.

Emneord: 

På forsiden nå