Nå er det båndtvang

Fra og med 1. april til og med 20. august er det båndtvang. Hva betyr det for deg som hundeeier?
01. april 2022

Like sikkert som våren og hvitveisen, kommer også båndtvangen. En velsignelse for noen, og en forbannelse for andre. Men vet du egentlig hvorfor vi har båndtvang i Norge?

Ikke minst er båndtvangen også en gyllen anledning til å terpe på detaljer i treningen, samt trene hundens fysikk. 

Når er det båndtvang?

I hundelovens paragraf 6 står det tydelig at båndtvangen gjelder fra og med 1. april til og med 20. august hvert år: 

I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

Men akkurat formuleringen «til og med» er det nok mange hundeeiere som slurver med. Det kan fort straffe seg.

For hundeloven gir enhver rett til å stanse, eller «oppta» som det heter i lovverket, en løs hund som bryter med bestemmelsene i hundelovens paragraf § 9. Unntak fra sikringsreglene.

Skulle noen fange inn din hund som har slitt seg løs på tur, eller du selv møter en hund uten eier, må du selvsagt ta vare på hunden på en god måte slik det står i dyrevelferdsloven.

Er den løse hunden på jakt i utmark der jakt er lovlig innenfor jakttiden, er det likevel bare rettighetshavere og politiet som får lov å fange inn en løs hund. 

Hvorfor er det båndtvang?

Vilt og bufe er ekstra sårbare i denne tiden da mange nettopp har født eller skal føde. Den lovbestemte båndtvangen er til for å verne viltet mot unødvendig stress i denne perioden. 

Jegere bryr seg om viltet! Derfor tillater vi i Jakt & Fiske oss å anmode alle våre lesere om å gå foran med et godt eksempel.

Hvor er det båndtvang?

Den generelle båndtvangen gjelder i hele Norge. I tillegg har kommunene mulighet til å bestemme utvidet båndtvang. 

Derfor er det viktig at du sjekker hvilke lokale forskrifter som gjelder der du bor og der du drar på tur med hunden din. 

Norsk Kennel Klub har laget et interaktivt kart du kan bruke for å se båndtvangbestemmelsene i hele landet. Du kan også søke på enkeltkommuner.

Her er det interaktive båndtvangkartet.

Hva kan du gjøre mens det er båndtvang?

Båndtvangstid trenger ikke å være negativt. Bruk heller tiden konstruktivt til å trene hunden din. 

Du kan både bruke tiden til å terpe på smådetaljene du ellers ikke får på plass i løpet av året. Kan hunden virkelig gå fot, selv med møtende hunder imot?

Eller hva med å bruke tiden til å få kontroll på både ro i oppflukt eller reis av treningsfugl? Du kan llett trene selv med langline og ha forsvarlig kontroll på hunden. 


Guide: Få dreisen på reisen!


Om du ønsker at jaktkompisen din skal være i toppform til jakta, bør du også bruke båndtvangtiden på å holde hunden i form. Sykling med kjørestrikk, svømming/vannapport, jogging eller kickbike. Mulighetene er mange.

Hvorfor ikke la hunden svømme etter deg mens du selv prøver en packraft? Husk bare på å ha på en redningsvest som backup, og tilpass turen til hundens ferdigheter og utholdenhet. 


Guide: Slik får du hunden i form til jakta


Er det unntak fra båndtvangen?

Ja, det er enkelte unntak fra båndtvangen. Hundelovens § 9. Unntak fra sikringsreglene sier følgende:

Båndtvang fastsatt i eller i medhold av §§ 4, 6 og 7 gjelder ikke for

a.    hund når den brukes i reindrift,

b.    dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit,

c.    hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik tjeneste,

d.    hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt,

e.    særlige bruksformål, avgrensede områder eller nærmere angitte hunderaser eller hundetyper eller for hunder som har særskilt trening, når dette er fastsatt av kommunen ved forskrift eller enkeltvedtak. Ved dette kan kommunen bl.a. legge ut et område som dressurområde for hunder, dersom samtykke som nevnt i § 8 første ledd foreligger,

f.    hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver mellom 20. august og 1. april eller når båndtvang er fastsatt i medhold av § 6 annet ledd bokstavene c, d og e.

Kan du med andre ord ignorere båndtvangen så lenge du driver med jakthundtrening? Svaret er «nei». Det er raskt å overse at bokstav f altså gjelder mellom 20. august og 1. april, altså den tiden det ikke er generell båndtvang. 

I tillegg kan du ikke uten videre drive jakthundtrening i utmark. Skal du trene, må du nemlig ha grunneiers tillatelse.

Det finnes også flere steder i Norge der kommunene har gitt tillatelse til frislipp på et inngjerdet område. Vi ble med da gråhunden Bark fikk rast fra seg i Østlandets største hundepark.

NJFF har samlet en oversikt over alle slike områder i Norge, slik at du enkelt kan planlegge hundeturer- og trening fremover.

Emneord: 

Siste fra Hund

NJFF håper den nye hundeloven gir gode rammebetingelser for alle sider av et hundehold. Foto: Jo Straube
Revidert hundelov:

NJFF ønsker å styrke jakthundens rettssikkerhet

– Selv om vi stort sett er fornøyd med utkastet til ny hundelov, håper vi den endelige lovteksten gir gode rammebetingelser for alle deler av et hundehold, sier jakhundkonsulent.
Spordommer Jørn Veidahl ønsker å prioritere ekvipasjer som vil bli gode i ettersøk, til det beste for dyrevelferden. Han er ikke alene i sitt syn. Foto: Alexander Schindler
Viltsporchampionat

NKK innførte championatendringer tross massiv mostand

Norsk Kennel Klub fikk omfattende motbør fra en rekke ettersøksdommere for innføringen av dagens viltsporchampionat. Nå ønsker flere av dem å reservere seg mot å gå fersksporprøver for ekvipasjer som kun jakter titler.
Birdlife Norge mener at man må finne andre måter å trene fuglehunder på enn å sette ut fasan og rapphøns. – Skal man ha en levedyktig bestand av sistnevnte art, er det andre tiltak enn utsetting som må til, sier generalsekretær Kjetil Aadne Solbakken. Fot
Birdlife Norge

– Rapphøna kunne klart seg

Birdlife Norge mener utsetting er feil vei å gå om man ønsker en levedyktig bestand av rapphøns i Norge.

På forsiden nå