Skjell lever av å filtrere sjøvann for blant annet alger og planteplankton. Noen alger produserer giftstoffer. Algene som produserer PSP kommer fra slekten Alexandrium spp. Alexandrium blomstrer vanligvis på våren og kan gi giftige blåskjell. Deretter danner disse algene hvilesporer som synker til bunns og venter på neste sesong. Trolig kan disse bunnsedimentene med giftige sporer til tider virvles opp av store bølger, og i slike perioder ser vi at kamskjell på bunnen kan blir giftige mens blåskjellene i øvre vannmasser er fri for PSP. Gareth Easton / iStock

Sommermålinger viser mengder langt over farenivået av nervegiften PSP i kamskjell

Ifølge dykkerforum er det flere som trosser kamskjellvarselet, så lenge blåskjellvarselet er ok. – Ikke uten en viss risiko, sier forsker.
27. august 2021

Fritidsdykkere Jakt & Fiske har snakket med har undret seg over hvorfor det på blåskjellvarselet for Hitra nærmest gjennom hele sommeren har vært rødt for kamskjell, mens det har vært grønt for blåskjell, og grønt nord og sør for Hitra. Flere har pekt på at oppdrettsnæringa på Hitra er stor, og mistenker den for å være hovedårsak til oppblomstring av giftige alger i de varme sommermånedene.

Dykker Askøy Morten Gjellestad i Askøy Dykkerklubb har observert akkurat det samme på målestasjonen i Øygarden.

– Det er noen som plukker kamskjell her, selv om det viser rødt. Jeg har ikke plukket kamskjell når det er advarsel mot det, det er harde bivirkninger ved å få i seg de giftene der. Det er leit, for det er en så god råvare som er enkelt tilgjengelig for oss dykkere, sier han.

Rekordsommer i verste forstand

– Vi har ikke belegg for å si at det er utslipp av næringssalter fra oppdrettsanlegg som gir økt forekomst av giftige alger. Det er også mye giftige alger på Sør- og Østlandet, der det ikke finnes lakseoppdrett, sier Arne Duinker ved Havforskningsinstituttet i Bergen.

Forklaringen på at spesifikke varsel for kamskjell viser rødt, mens det samtidig er grønt for blåskjell, skyldes at prøver for kamskjell tas på bunn og ved større dyp, og at skjellene tar opp og skiller ut toksiner i ulikt tempo. I perioder kan det være mer giftige alger langs bunn enn i øvre vannmasser. I tillegg er toksinprøvene omstendelig og dyre å gjennomføre, slik at det bare tas spesifikke prøver for kamskjell i områder der det sankes profesjonelt til omsetning.

Mattilsynet har kjørt ekstra prøver

Mattilsynet tar til vanlig prøver av hele innmaten av kamskjell for analyser av algegifter. I noen tilfeller har de i tillegg gjort analyse kun av muskel, men fordi skjellene selges hele er det prøvene av hel innmat som blir avgjørende for om skjell omsettes eller ikke.

Det er disse prøvene som gjennom sommermånedene på Hitra og Frøya har inneholdt toksiner langt over farenivået, mens prøvene kun av muskelhar vist langt lavere resultater.

– Ettersom det skjellene selges hele, og man ikke kan vite om forbrukeren klarer å håndtere skjellene korrekt for å unngå å få i seg algetoksiner, sier Merete Hestdal ved Mattilsynet.

På blåskjell spiser man hele innmaten inkludert magesekken, mens på kamskjell spiser man oftest kun muskelen. Noen har imidlertid oppdaget at dersom man fjerner den sorte magesekken gir resten av innmaten en svært smakfull kraft, og rognen kan tilberedes på flere måter.

– Selv om muskelen er tryggere, er den ikke helt trygg, sier Arne Duinker ved Havforskningsinstituttet, som har fulgt med på utviklingen utenfor Bergen.

Han påpeker at det er mange deler av kysten som ikke har varsling og at et grønt blåskjellvarsel ikke er noen garanti, og at PSP og ASP som vi har sett mye av i sommer er noe å ha respekt for. Hvis man bare får i seg litt PSP-toksiner kan man føle prikking og nummenhet i huden, spesielt rundt munnen, mens får man i seg større mengder kan man risikere å lamme muskulatur og i verste fall slutte å puste. ASP kan gi hukommelsestap i tillegg til magesmerter og hodepine. Heldigvis har man ikke registrert slike forgiftninger i Norge så langt.

– Når jeg spiser skjell gjør jeg det sånn at jeg først sjekker blåskjellvarselet. Så spiser jeg en mindre mengde blåskjell, rundt fem stykker, og så venter jeg seks timer før jeg tilbereder og serverer. Det gir ekstra sikkerhet, forteller Duinker.

Siste fra Fiske

Dølisjøen i Sør-Odal bød på fine forhold på NM-dagen. Foto: Atle Skjelde
NM Meite

Strengelsrud kapret gullet

Tommy Strengelsrud (49) fra SFK Raufjøringen klatret til topps på seierspallen, da NM-tradisjonelt meite gikk av stabelen på Dølisjøen i Sør-Odal.
Vi har testet denne dispenseren for agnstrikk fra Inova. Foto: Tommy Egra
Orden i strikkesakene

Test av Inova Bait Binder

Agnstrikk er et godt hjelpemiddel for havfiskere. Denne dispenseren gir deg enklere påsurring og hindrer søl på rullen.
Ingen av elvene på Vestlandet kan vise til en sjøørretbestand i svært god tilstand. Her «nattjakt» i Eio, i bunnen av Hardangerfjorden. Foto: Atle Skjelde

Sjøørretens anadrome levemåte kan forsvinne

Situasjonen er alvorlig både for villaksen og sjøørreten, men hva skjer hvis det ikke skjer noe?

På forsiden nå