Mattilsynet vil skyte flere villsvin

Stadig flere villsvin kommer inn i Norge fra Sverige. Nå ønsker Mattilsynet å trappe opp jakten på arten, som defineres som uønsket.
13. desember 2021

– Vi forholder oss til den til enhver tid tilgjengelige informasjon om jaktuttak og anslått forekomst av villsvin, og dette er grunnlaget for at Mattilsynet mener at tiltakene bør vurderes for å øke avskytningen av villsvin betraktelig, utdyper fagdirektør Ole-Herman Tronerud ved Mattilsynet til Nationen.

De siste fire sesongene har det vært en dobling i antall felte villsvin i Norge. Om lag 450 dyr ble felt i 2020/21. Imidlertid anslår Mattilsynet at man burde felt minst 664 i forrige jaktsesong for at ikke bestanden skulle øke.

Villsvin er definert som en fremmed art, og jakt er derfor tillatt hele året. Arten kan gjøre stor skade på jordbruksmark, og man frykter også at den skal spre farlige sykdommer, som afrikansk svinepest.  

(©NTB)

På forsiden nå