Fisket etter makrellstørje fortsetter

Norge har fått godkjent årets makrellstørjefiske. Kvoten blir på 315 tonn, det samme nivået som i 2020. Av dette går ti tonn til sportsfiske.
05. mars 2021

Det er den internasjonale fiskeriforvaltningsorganisasjonen ICCAT som har godkjent fisket. Den norske kvoten for 2021 er opprinnelig 300 tonn, men i tillegg har Norge fått overført 5 prosent ubenyttet mengde fra i fjor til i år, som altså gir en samlet kvote på 315 tonn, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Havets Ferrari

– Makrellstørja er svært populær og kalles havets Ferrari fordi den oppnår både høy fart og høy pris. Det er svært viktig at vi også i 2021 har en romslig kvote og kan fiske med like mange fartøy som i 2020. Det gjør oss rustet til å fiske hele den norske kvoten, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

I år blir det også åpnet for et begrenset rekreasjonsfiske med formål om informasjonsinnhenting, og å merke og slippe ut fisken. Denne informasjonen bidrar til å kartlegge utbredelsen av makrellstørje i norske farvann.

– Det er stor interesse for å delta i rekreasjonsfiske, og den store aktiviteten bidrar til verdifull informasjon og observasjoner av makrellstørja langs kysten, sier Ingebrigtsen.

Merk-, slipp- og rekreasjonsfiske

For merk-, slipp- og rekreasjonsfiske som ønsker å delta i fisket er fristen 16. april 2020. Hvordan dette fisket foregår og kravene for å delta kan man lese om på Fiskeridirektoratets hjemmesider.

Av totalkvoten på 315 tonn er det avsatt 15 tonn til bifangst, 10 tonn til merk- og slipp og rekreasjonsfiske og 18 tonn til forskning på levendelagring av makrellstørje. Det er avsatt 254 tonn til ringnotfartøy og 18 tonn til linefartøy.

Verdifull kunnskap

– Dette er skikkelig gode nyheter og et resultat av årelangt arbeid for å få aksept for dette fisket, og ikke minst de fiskerne som har gått opp løypa og vist at de er mer enn kompetente ok til å gjennomføre et forsvarlig fiske etter makrellstørje. Nå får vi håpe flest mulig kvalifiserte sportsfiskere får delta. Som fiskeriministeren sier bidrar sportsfiskerne til verdifull kunnskap om denne fantastiske fisken og hvordan vi skal forvalte den i framtida, sier Øyvind Fjeldseth, fiskekonsulent i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

På forsiden nå