Solid NJFF-økonomi

Drøyt 18 millioner i ekstra tilskudd på to år, har sørget for hyggelige tall i NJFF-regnskapet.
Lørdag, 3. november 2018 - 13:16

Landsmøtet i NJFF går av stabelen på Gardermoen om en snau måned. Der skal det også «gjøres opp» regnskap for inneværende treårige landsmøteperiode.

– Hvordan er den økonomiske situasjonen i forbundet, administrasjon- og økonomisjef Beate Krokan Carlsson?

– Etter en litt tøff periode, med nedgang i antall medlemmer, har økonomien bedret seg betydelig, takket være ekstraordinære tilskudd. I 2016 fikk vi 8,2 millioner i såkalte tippemidler, og i 2017 mer enn 10 millioner kroner.

Drøyt 18 millioner i ekstra i tilskudd bidro til et overskudd på 6 millioner i 2016, og 3,8 millioner for siste regnskapsår.

Nøkkeltall for landsmøteperioden viser at NJFF har passert 100 mill. kroner i årlig omsetning. Bokført egenkapital er på snaut 30 mill. kroner, med dette er verdier som blant annet ligger i eiendommen på Hvalstad i Asker.

– Hva genererer mest inntekter?

– Medlemskontingenten utgjør snaut halvparten av inntektene våre (46 mill.). I tillegg kommer annonse- og salgsinntektene fra Jakt & Fiske og NJFF-butikken, og ikke minst offentlige tilskudd, som alene utgjorde over 40 mill. kroner i 2017. Mye av disse tilskuddsmidlene går imidlertid rett ut igjen som aktivitetstilskudd til foreningene, påpeker Krokan Carlsson.

– Er det tippemidlene som er årsaken til det hyggelige resultatet?

– Disse tilskuddene hadde vi ikke budsjettert med, så ja. Uten disse pengene hadde det blitt mye mindre aktivitet eksternt, og et langt strammere budsjett internt.

Tags: 

På forsiden nå