Pangstart for Jakt & Fiskes digitale satsing

– Responsen har vært svært god. Etter snart 150 år på papir, er det tydelig at mange nå også setter stor pris på å kunne lese Jakt & Fiske på mobil, PC og nettbrett, sier ansvarlig redaktør, Ole Kirkemo.
Torsdag, 15. november 2018 - 14:06

Jakt & Fiskes nye digitale sider når stadig flere. Bare den siste måneden har redaksjonen loggført 37 000 unike lesere, og hele 53 000 leseøkter.

– Vi er strålende fornøyd med mottakelsen, og konstaterer at vi har en jevn økning i antall besøkende fra alle trafikkilder. Spesielt artig synes vi det er at vi tiltrekker oss mange yngre lesere. Vi ser også at de som besøker nettsiden, tar seg veldig god tid, sier Kirkemo

Lukkes gradvis
– Samtlige artikler er nå tilgjengelig for alle i en tidsbegrenset periode. Hvor lenge vil det vare?

– Når felles innlogging for hele NJFFs digitale økosystem er på plass, sannsynligvis rundt årsskiftet, vil vi starte prosessen med å lukke de artiklene som skal være eksklusive for medlemmer av Norges Jeger- og Fiskerforbund.

– Hvor mye av innholdet vil bli forbeholdt medlemmene?

– Det er vanskelig å gi et nøyaktig svar, men det vil være en stor andel av stoffet. Her må vi prøve oss fram, for å finne ut hvordan vi best får de nye digitale leserne til å melde seg inn i NJFF. Et av de viktigste målene med å digitalisere Jakt og Fiske, er jo å få flere medlemmer.

Papir fortsatt viktig
– Hva vil skje med papirutgaven av Jakt & Fiske?

– Jakt & Fiske er på mange måter limet i NJFF, som den viktigste, sentrale medlemsfordelen. Den posisjonen vil trolig bladet ha i overskuelig framtid. Svært mange foretrekker fortsatt å lese oss på papir. Men det at vi nå også er tilgjengelig på nett, er en soleklar fordel i arbeidet med å nå nye lesergrupper og flere potensielle medlemmer, avslutter Kirkemo.

På forsiden nå