1.144 sau og lam ble dokumentert rovdyrskadd i år, viser tall fra Rovdata. Ulv står for nesten halvparten – 48 prosent – av skadene. Illustrasjonsfoto: kjekol/iStockphoto

Antallet rovdyr­skader høyeste siden 2014

Tallet på sau og lam som er dokumentert skadd av rovdyr i år er det høyeste siden 2014. Ulv står for nesten halvparten.
Mandag, 26. november 2018 - 8:02

1.144 sau og lam har dokumentert blitt rovdyrskadd i år, viser tall Nationen har hentet fra Miljødirektoratets oversikt Rovbase. Fjorårets tall var på 1.089. 

Ulv står for nesten halvparten – 48 prosent – av skadene. Deretter følger bjørn, som står for 27 prosent. Gaupe står for rundt elleve prosent, jerv for om lag ni prosent og kongeørn for rundt fem prosent.

Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag, sier det er vanskelig å dokumentere skader.

– Vi vet samtidig at det er store mørketall, det har vi gode data for gjennom mange år. Spesielt vanskelig er det å dokumentere skader etter ørn og jerv. I tillegg er det mange dyr som beite i terreng som det vanskelig å dokumentere skader, sier Frogner til avisen.

På forsiden nå